Fototentoonstellingen

Op drie locaties in Maarssen zijn onze foto’s tentoongesteld:

Haddekik zolder Nassauplein 55. (boven de sirkel)

Woonzorgcentrum Maria Dommer Vondelstraat 1

Gezondheidscentrum spechtenkamp spechtenkamp 233a