leden bezochten steden

Op onderstaande pagina’s geven we een kiekje  van de diverse steden of dorpen die alleen of gezamenlijk  door onze leden bezocht zijn.